K O N S E P   1  M AL A Y S I A

Bagaimana caranye kita sebagai rakyat Malaysia yang 
berbilang kaum dan bangsa meraikannye….????
Sesuatu yang unik diperkatakan di seluruh dunia…. 
Satu-satunye negara yang mempunyai pelbagai bahasa, 
budaya, adat resam yang dapat dikongsikan bersama…. 
Tidakkah kita berasa bangga…????